Bina Yönetim Hizmetleri

Site İşletme Projelerinin ( Bütçelerinin ) Hazırlanması


Site İşletme Bütçelerinin Yapılması ve Site , apartman Aidatların Belirlenmesi

Profesyonel Site , AVM , İş Merkezi Apartman Yönetimlerin de İstenmeyen harcamaları nasıl bulup. Aidat Giderlerini Azaltacağız ?

Profesyonel Site , AVM , İş Merkezi Apartman Yönetimlerin de İstenmeyen harcamaları bulup. Aidat Giderlerini NASIL Azaltacağız  Nasıl bir defa daha karşımıza çıkmalarına engel olacağız?

Tahmini İşletme  ( Projesinde ) Bütçesinde  nasıl büyük sapmalar olmasını engelleyeceğiz? 

Site, Rezidans, AVM, İş merkezi ,Apartman

yönetimlerinde :

Dikkat edilmesi gereken ve önemli hususların başında Sitenin, Rezidansın, Apartmanın kısaca Bina ve tesislerin Yıllık iştirak (Genel Giderler aidatı ) ve Demirbaş (Yatırım) tahmini işletme Bütçelerinhazırlayarak Kat Malikleri kurulu onayına (+),(-) %5 sapmayı aşmayacak şekilde sunmak mühimdir,

Tabii sonrasında gereğini yapmak ise çok daha mühimdir. Profesyonel Yönetim ve hizmet şirketi olarak üstünde en fazla titizlendiğimiz husustur.

Tüm bu Tahmini işletme bütçelerini ( Projelerini ) hazırlarken Bağımsız bölüm Katmalikleri Genel Kurul önerileri ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasının ve Site Yönetim Planı amir hükümleri dikkate alınarak titiz bir şekilde hazırlanır.

Site ve apartman yöneticilerinin de en büyük sorunlarının Maliyetleri yönetmek olduğunu yakinen hizmet talep eden müşterilerimizden ve tecrübemizle bilmekteyiz.

                                                                                                                               KBC Facility Services Team