AVM Temizliğine KBC facility services ' in bakışı

AVM ve benzeri yerlerin temizliği hijyen ve sağlığımız bakımından büyük önem taşımaktadır.

Posted 2016-08-22 14:36:03AVM & perakende temizliğine yönelik
olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir?

AVM & perakende temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında
bilgi verir misiniz?
Entegre bina tesis yönetimi hizmetlerimizin
önemli bir ayağını temizlik hizmetleri
oluşturmaktadır. AVM ve benzeri yerlerin
temizliği hijyen ve sağlığımız bakımından
büyük önem taşımakla beraber çalışma
performansında olumlu ya da olumsuz
şekilde etkileyen önemli bir faktördür.
AVM ve diğer benzeri yerlerin temizliği
diğer temizlik gruplarından daha fazla
dikkat ve önem isteyen, uzmanlık gerektiren
bir hizmet türüdür.
Bu tarz binalarda, bölümlerin kirlilik
durumlarına göre sınıflandırılması ve
temizliğinin doğru ve etkin yapılması için
doğru yöntemin belirlenmesi, bu bilincin
işyerinin tüm birimlerine yayılması ve uygulamalara
yansıması ancak profesyonel
temizlik hizmetleri ile sağlanabilmektedir.
Temel prensip hijyenik koşullarda
süreklilik ve üstünlük sağlamak olmakla
birlikte sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak
için KBC Grup temizlik ilkeleri ile sürekli
görev alacak temizlik personelleri veya
haftalık, on beş günlük ve aylık temizliklerin
yapılması konusunda uzman yönetici nezaretinde
profesyonel personeller, makine,
ekipman ve kimyasallar ile yüksek kalite ve
hijyen standartlarında temizlik hizmetleri
vermek önceliktir.
Kurumsal ilke ve prensipleri dâhilinde AVM
temizliğine ilişkin süreç ve sürecin gerektirdiği
operasyonlarda profesyonel yönetici
ve ekiplerle hizmet verilmesi mühimdir.