Yönetimde Titiz

Yönetimde Titiz

Yönetimde Titiz

Bizim işimiz tesisi yani siteyi, iş merkezini, rezidansı kısaca binayı; büyüklüğü, hacmi, işlevi ne olursa olsun titizlikle yönetmek ve bütün hizmetlerini sağlamaktı. En basit ihtiyaçlardan en karmaşığına kadar. Mesela güncel borç aidat bilgisinin görüntülenmesinden, yönetim planlarının hazırlanmasına, Kat malikleri Genel kurullarının düzenlenmesi ve yönetiminden, apartman denetim raporlarının hazırlanmasına, Site aidatlarının hesaplanmasından, işletme bütçelerinin hazırlanmasına, inşaat sonrası temizlikten, binaların teknik işletim sistemlerinin planlanmasına ve yönetimine… Bizi tanıyanlar, bu listenin uzadığını biliyor.