Değerlerimiz

Değerlerimiz

KBC Facility Services, 20 yıllık deneyim İle Profesyonel Uzman Yönetim

Değerlerimiz

  • Milli kaynaklarımıza önem vermek,
  • Entelektüel sermayeye önem vermek,
  • Dışa açıklık ve iletişimi önemsemek,
  • Sürekli gelişim ve değişim,
  • Tutarlılık, sorumluluk ve karşılıklı güven,
  • Adil ve şeffaf olmak.
KBC facility Services Team