Profesyonel Apartman Yönetimi

Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak ” Uzman  ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı Apartmanlarınızı sizin için yönetiyoruz. “

 Apartman yönetiminde ; Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcra takipleri , yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi , Site ve İş merkezlerinde mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırklanması ve  denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %90 ların üzerinde tutmak bizim işimizdir. 

Sizlere Apartman yönetim hizmetlerini sunarken gerek bireysel gerekse kurumsal hizmetlerimizin tümünden faydalanabileceğiniz gibi kısmen de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 

“Uzman ekibimizle ve online yönetim sistemi ile Her daim Profesyonel yönetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız.” 

İstanbul Apartman Yönetimi 

Modern kentleşme sürekli bir dönüşüm içerisinde. Artık tüm yerleşim yerlerinde şehrin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm projeleri uygulanıyor. Üstelik bu toplu yaşam alanlarında yaşayan insan grubu arasında apartman kültürü, site kültürü gibi alanların kullanımı ile alakalı ahlak kurallarının oluşması, standart uygulamalar bütünün gelişmesi de söz konusu oldu. Apartman gibi çok bölümden oluşan üst üste binmiş yapıların müstakil evlere nazaran rahat kullanımı için bazı gereklilikleri ve uyulması gereken kurallar vardır.

Müstakil evlerde kişiler neyi ne zaman isterse o zaman yaparken apartmanda sistemli bir kurallar bütününe tabi olarak hareket edilir. Birde bu kuralların ve yapılacak işlerin takibi için kişi ve ya kişiler tayin edilir. Bu tayin işini de genellikle apartman sakinleri kendi arasından seçer. Apartman işlerinin takibinden ve yürütülmesinden sorumlu bu kişiye apartman yöneticisi adı verilir.  

Modern Kentleşmenin Doğurduğu Ekstra Hizmetler

Başta da belirtildiği gibi modern kentleşme sürekli bir dönüşüm içerisinde. Apartmanların gerçekten birer gök delene dönüşmesi ile çok fazla apartmanın bir arada site adı verilen tekli bir yapıyı oluşturması ile bir tek apartman yöneticisi tayin etmek takıp edilmesi ve yapılması gerekli işler konusunda ihtiyaca cevap verecek nitelik taşımamaktadır.  Apartman kat sayılarının artması, site yapılı yaşam alanlarının çoğalması ile apartman yönetimini ve site yönetimini modern anlamda ifa edecek kurumlara ihtiyaç olduğu gerçeği ile yüz yüze getirdi bu hane yapılarını tercih eden insanlar için.

Apartman Yönetimi Nasıl Yapılır? 

Bir apartmanda periyodik olarak düzenli bir şekilde yapılması gereken işler vardır. Bu işler apartman hayatinin sağlıklı ve uyum içerisinde devam etmesi için gerekli işlerdir. Söz konusu apartman işleri belli bir zaman diliminde yapılmadığında yaşamsal anlamda apartman sakinlerine zorluk çektirecek aksaklıklar meydana gelebilir. 

Apartmanlarda yapılması gereken zorunlu isler;

 • Ortak kullanım alanlarının sürekli temizliği ve bunun için bir çalışan istihdam etme

 • Aylık asansör bakımı ve temizliği için asansör bakım ve onarım hizmetleri sunan bir şirketle anlaşma 

 • Ortak alanların elektrik ve su faturası giderlerini dairelere bölmek 

 • Ortak bahçe park ve teras gibi  alanların bakımı ve kullanımı ile ilgili düzenlemeler temizlik bakım gibi gerekliliklerin kontrolü 

 • Yakıt alma, ısınma sistemlerinin bakımını yaptırma 

 • Binanın dış ve iç cephe bakımı boyaması ile ilgili düzenlemeler

 • Tüm bu işler ile ilgili toplantılar yapıp bina sakinlerini organize etmek ve giderleri eşit bölüp toplamak da apartman yöneticisinin görevlerindendir

Yasal Olarak Katta Oturanların Apartman Görevlisine Ortak Kararlar İle Yükledikleri Görevler 

 • Apartman sakinlerinin oluşturduğu kurulca verilen kararların yerine getirilmesi;

 • Kullanılan ortak binanın amacına  uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken önlem ve  tedbirlerin alınması

 • Ortak kullanılan binanın sigorta ettirilmesi

 • Ortak kullanılan binanın genel olarak  yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi gibi isleri yönetim plânında belirtilen zamanda yapılması ya da bir zaman belirtmek mümkün değilse bunun içinde uygun kararlar alınıp gerek miktarların toplanması

 • Ortak kullanılan binanın yönetimiyle alakalı bahsedilmeyen diğer bütün ödemelerin kabul edilmesi, yönetim in yapılmasından ötürü çıkan borçların ödenmesi ve apartman sakinleri tarafından ayrıca yetki verilmiş ise, binadan bağımsız ortak kullanılan bölümlere ait kiraların toplanması işlemi de tarafından gerçekleştirilir.

 • Ortak kullanılan binanın  tamamını ilgilendiren tebligat ve mahkeme kararı gibi resmi evrakların kabulünü yapar

 • Ortak kullanılan binayı ilgilendiren belli bir sürenin geçmesine ve ya tanınan bir hakkın kaybına sebebiyet vermeyecek gerekli tedbirlerin almak

 • Ortak kullanılan binanın ve tüm alanların korunması, bakımı için apartman sakinlerinin yararına olan konularda gerekli tedbirleri onlar adına alır

 • Kat mülkiyetine ait olan borç ve sorumluluklarını yerine getirmeyen apartman sakinlerine karşı dava ve icra takibi yapılması bununla birlikte kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesini takip etmesi

 • Apartman yöneticisi giderlerin için topladığı paralarız avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere bilinen bir bankada kendi adına ve ancak Ortak kullanılan binanın yöneticisi sıfatını kullanarak bunu beyan etmek suretiyle bir hesap açtırması kullanması gereklidir. 

 • Apartman sakinlerinin kurul toplantısına çağırılması.

Apartman Yöneticileri Sorumluluklarını Yerine Getirmediklerinde Neler Olur?

Apartman ve site yöneticileri temsil ettikleri kat ve konut sakinlerinin çıkarlarını korumak, yönetim görevi süresince dürüst ve adaletli davranmak bununla birlikte de idareci vasfını koruyabilerek, bir yöneticiden bekleneceği şekilde kararlar alan aynı zamanda da aynı olgunlukla uygulamakla mükellef kişilerdir.

Apartman yöneticisi, sayılan tüm bu görevler ve yükümlülükler bütünü aynı zamanda yöneticilik vasfının gerekleri yerine getirilmediğinde, hakkaniyetli davranılmadığında apartman sakinlerine karşı tüm yanlışlıklardan sorumludur. Aynı zamanda apartman yöneticisi doğru yapılmayan her işten sorumlu olup sayılan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde tüm olumsuz durumlardan sorumlu olurlar ve apartman sakinleri bu sebeple uğramış oldukları zararların karşılanmasını isteme hakkına sahip olur. Yöneticiler de bu zararları  tazmin etmekle yükümlü olurlar.

İstanbul da Site ve Apartman Yönetimi 

Bu yukarda saydığımız istanbul apartman yönetimi ve yöneticisi ile ilgili sorunlar görevler yükümlülükler gibi meseleler en çok İstanbul gibi büyük şehirlerde sorun haline dönüşmüştür. Aynı zamanda tahmin edilir ki ilk önce oralarda sorun olmuştur. En gelişmiş yerleşim yerleri olan büyük şehirlerden ayrı tutulan tüm dünyanın gözdesi olan İstanbul gibi bir yerde rüya gibi siteler inşa edilmiştir. Site sakinleri de genelde elit bir kesim olduğu için her şeyi sistemli çok yorucu olmayan ve en modern yöntemlerle çözme taraftarı olan kişilerdir. Peki, istanbul site yönetimi ile apartman yönetiminde bu modern idarecilik nasıl olur? Artık telefona indirdiğiniz bir uygulamayla online idarecilikle yöneticiniz telefonunuzda!

İstanbul da Profesyonel Apartman Yönetimi 

Artık İstanbul gibi büyük şehirlerde site ve apartman yönetimi işleri çok daha pratik oluyor. Yöneticilik hizmeti veren bir firma ile anlaştığınızda apartmanınız için yapılması gereken tüm işleri hallediyor üstelik bir uygulamayla tüm apartman sakinlerinin görev ve sorumlularını bildiren bildirimler gönderiyor ödemeleri kabul ediyor. Kabul edilen ödemelerin hangi gider için ne zaman nerede harcandığını tüm apartman sakinleri takip edebiliyor. Böylece ne zaman ne iş yapılacağı kontrollü bir şekilde herkesin bilgisi dâhilinde olur. 

Metropollerin gelişmesiyle site yönetimi apartman idaresinde de dijital hizmet veren bu firmalara çok fazla rağbet olması modern site ve apartman sayısının da arttığına işarettir. Güvenlik sistemleri ve yöneticilik sistemlerinin çok fazla rağbet edildiği bu zamanlarda ayni zamanda şeffaf çalışma ilkesine bağlı olunduğunu gösteren çok fazla uygulama mevcuttur. Apartman sakinlerinin de bu online hizmet veren firmalara bu kadar yönelmesinin en büyük nedeni de bu şeffaf çalışma ilkesine bağlı olmalarıdır. 

İstanbul Apartman Yöneticiliğinde Son Sistem Uygulamalar

Eskiye nazaran şuan daha pratik olan yöneticilik işlerini artık apartman sakinleri arasından seçmek yerine bu işleri bir şirkete devreden apartmanlar; hem işlerinin takiplerinizi çok rahat yapıyor hem de evrakla, parayla, bankayla ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Tüm idarecilik işlemlerini anlaştıkları yönetici şirketlerin uygulamaları üzerinden halleden kişiler bu sistemden çok memnun. Bu konuda firmamızdan destek alabilirsiniz.