Taşınmaz Hizmetleri


Taşınmaz Hizmetleri

Taşınmaza yönelik hizmetlerin başında ilgili projeye yönelik proje modelleme çalışmaları ve bina tesis yönetimi gelmektedir. Projenin hizmete geçmeden önce yapılan proje analizleri “ kıt kaynaklar” ile optimal seçeneklerin oluşturulmasının yollarının araştırılmasıdır. Makro ve mikro analiz teknikleri kullanılarak projenin teknik, ticari (karlılık analizi) finansal ( proje finansmanı ve finansal kaynakları), kurumsal, çevresel ve ulusal (projensin ulusal ölçekteki faydası v.b. gibi) analizleri hazırlanır. Akabinde bu analizler entegre site yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususların ve buna bağlı olarak alınacak tedbirlerin oluşmasını sağlayacaktır. Doğacak risklerinde öngörmesi nedeni ile yatırımcının uzun ve kısa vadedeki risk-kar-zarar-fayda kalemlerinin belirlenmesini sağlayacaktır.