HAVUZ , SOSYAL TESİSLERDE TÜKETİLEN DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK ENERJİSİNDEN DOLAYI AİDATLARINIZ MI ARTIYOR ?

Günümüzde enerji kaynakları giderek sınırlı hale gelmesiyle, yükselen enerji maliyetleri tesislerde işletme giderlerini ciddi bir kısmının enerjiye harcanmasına sebep olmaktadır.
Bu sebeple KBC Facility Services, site, rezidans, AVM , Hava alanı , Okul , gibi bina ve tesislerde sürdürülebilir enerji yönetimi konusunda stratejik partnerleriyle ” enerji verimliğine” büyük katkı sağlamaktadır. 
KBC Facility Services, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasasında tanımlandığı üzere enerji Yönetimi Hizmetleri Kapsamında, Site, AVM, İş merkezi Apartman, bina ve tesislere enerji yöneticisi atanması, bu atama ile ilgili belge ve bilgilerin süresi içinde düzenlenerek Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, takibi ile birlikte Enerji Verimliliği ölçümleri yanı sıra raporlama yanı sıra sanayi ve altyapı tesislerinde tasarruf potansiyelini açığa çıkartılması ile teknik ünitelerin izleme ve kontrollünü sağlayacak sistemlerin kurulmasına kadar hizmetleri stratejik partnerlerinin de katkısı ile daha mükemmel hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Tüm bu hizmetleri sunarken kurumsal bir işletmeniz ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket etse , bunun için Güven, Kalite ve İSG ‘le ilgili tüm yeterliliğe sahip olsa; hele bir de verdiğimiz hizmetten dolayı personellerimizin mali mesuliyet sigortası olsa; 

KBC  ” Şeker tadında Hizmetleri ” ‘ den olan “Enerji Yönetim Hizmetler “  ile yanızdadır.