Bina yönetimi, bir binanın tüm hizmetlerini (bakım, inşaat, temizlik, bahçıvanlık, kapıcı, denetim vb. dahil) tek bir diyalogda kapsar. Bir tesis hizmetleri sözleşmesindeki en yaygın hizmetler şunlardır:

  • Yönetim ve teknik yardım: Operasyonlar için teknik yardım, Belgesel ve Mevzuat yardımları, Enerji düzenlemesi, Hava kalitesi için ilgili işlemlerde yardım

  • Kapsamlı tesis bakımı: Klima, Elektrik, Telekomünikasyon, Güvenlik, PCI, Asansörler, Diğer tesisler

  • Yardımcı hizmetler: Temizlik, Bahçecilik, Resepsiyon / Kamu Yararı, Atık Yönetimi, Diğer servisler

İster bir ister birden fazla iş merkezi veya bina olsun, her türden müşterinin ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunulur. Spor merkezlerinden ofislere veya endüstriyel depolara kadar çok çeşitli iş alanlarından müşterilerimiz vardır. Atanan kaynaklar ve sunulan hizmetler, her kullanıcının koşullarına ve ihtiyaçlarına göre ayarlanır.

İstanbul Bina Yönetimi Katkıları

Her kurulumun optimum ve sürekli çalışmasına katkıda bulunulur. Binanın işlerinin yolunda olmasına veya kullanıcılarının deneyimine zarar verebilecek olayları en aza indirilir. Hem ilgili güvenlik önlemleri hem de idari belgeler düzeyinde mülkün düzenleyici-yasal uyumluluğu sağlanır.

Düzeltici bakım hizmetlerine ek olarak, tesis varlıklarının verimli çalışmasını desteklemek için öngörücü ve bakım görevlerini periyodik olarak gerçekleştirir. Bu, enerji tüketiminizi azaltır ve varlıklarınızın kullanım ömrünü uzatır, böylece altyapının işletme maliyetlerini düşürür.

Bina yönetimi görevlerinin dış kaynak kullanımı, her kuruluşa üretilen lojistik giderler üzerinde daha fazla kontrol ve daha fazla bakış açısı sağlar, böylece bunlardan en iyi şekilde yararlanmak ve daha sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkündür. Ayrıca kurumsal sağlığı iyileştirmeye, idari görevlerin yükünü hafifletmeye ve şirketin çabalarını işinin yalnızca bir bölümüne odaklamaya yardımcı olur.

Binaların Performans ve Tasarruf

İstanbul bina yönetimi, Binaların performans, tasarruf, enerji optimizasyonu ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan sistem ve uygulamaların çoğalmasını önlemek için çözümler, ilgili tarafların hedeflerini ortak bir merkezi izleme sistemi aracılığıyla birleştirir.

Mobil uygulama tasarımları ile kullanıcıların akıllı mobil uygulamalar aracılığıyla otomatik olarak iletilen bilgilerin kalitesi sayesinde çevresel etkiyi azaltmaya olanak tanır.

Önümüzdeki yıllarda kritik sorunları ele almak için, gerçek zamanlı olay ve geçmiş veri analizi yetenekleri, uyumluluk maliyetlerini ve mevzuat uyumluluğunu sağlarken kullanıcı konforunu korumaya ve performansı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Heterojen sistemlerle etkileşime girme yeteneği nedeniyle, modelleme araçları aracılığıyla basit bir uygulamayı, uygulanması ve bakımı kolay, farklı teknik yönler arasında birlikte çalışabilirliği garanti eder.

Akıllı Bina Yönetim Modelleri

Akıllı bina yönetim modelleri ile, insanların yaşam kalitesini ve çevreyi iyileştirmek, hizmetleri optimize etmek ve kullanım karlılığını artırmak için mevcut kaynakları ve enerji kaynaklarını daha iyi yönetebilen bir model olarak tanımlanır.

Akıllı bina konsepti, hizmet seviyesini korurken kaynakları optimize eden süreçleri yönetme ihtiyacından doğar. Örneğin teknoloji, sensörler ve vatandaş etkileşiminin kendisi aracılığıyla, şehrin her noktadaki koşulları ve içinden geçen vatandaşların ihtiyaçlarını bilmesini, anlık bilgi ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmasını ve olası kötü durumlara daha erken ulaşmasını sağlar.

Bina Yönetimi ile Etkileşimler

Bu etkileşimli bina yönetimi fikrinin ardından, mevcut farklı kentsel hizmetlerin her birinin çapraz olarak birkaç kez uygulanabilmesi için geliştirilmeye dayalı bir model tanımlamak mümkündür. Bu yönetim modelinin ilerlemesini sağlayan güçler, doğal, enerji ve ekonomik kaynaklar, hedeflere ulaşmanın bir yolu olarak teknolojiler ve özellikle aktif işbirlikçi bir toplumun önemli bir parçası olan insanlardır.

Bu nedenle Akıllı bina modeline dayalı yönetim mutlaka vatandaşların ve çıkar gruplarının (şirketler, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, kurumlar ve kamu kurumları) katılımını gerektirir. Bu bağlamda yönetişim, kentin sorunlarını ele alınırken kamu yönetiminin, özel sektörün ve vatandaşların ortak sorumluluğu olarak görülebilir.

Bu nedenle, yeni teknolojilerin kabul edilebilirlik politikalarında vatandaşların ve tüketicilerin rolü gibi toplumumuzda halihazırda var olan çok derin tartışma konuları ön plana çıkar. Teknolojik yeniliklerin sosyal kabulü, faydaları ve yaşam kalitesinde sürekli bir iyileşmeyi garanti etme olasılığı ile de bağlantılıdır. Başka bir deyişle, sosyal kabul kavramı, teknolojinin sosyal verimliliği ile bağlantılıdır.

Aktif Bina Yönetimi

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmalara göre, binalar AB’de enerji tüketiminin %40’ından ve CO2 emisyonlarının %36’sından sorumludur. Binalar dünya enerjisinin neredeyse yarısını tüketiyor. Binaların enerji verimliliğine ilişkin Avrupa Birliği Direktifi’ne (EPBD 2002/91 / EC) göre, Avrupa’daki enerji tüketiminin %40’ından fazlası mevcut binaların ısıtılması ve aydınlatılmasından kaynaklanır.

Türkiye’de inşaat sektörü ile uyumlu yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç belirgin hale gelmiştir. Sorumlu tüketime ve mevcut bina stokunu güncellemek için modernizasyon faktörü olarak BİT teknolojilerinin dahil edilmesine daha fazla odaklanan yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Yakın gelecekte ve muhtemelen uzun bir süre için, emlak patlamasının önceki döneminden kalan bina fazlalığı nedeniyle yeni binalara ve hatta altyapı ve inşaat işlerine ihtiyaç gerçekten düşük olacaktır. 2050 yılında kullanılacak binaların yaklaşık %85’inin inşa edildiği tahmin ediliyor. Yapılacak yeni bina sayısı az olsa da bakım, güncelleme, reform, rehabilitasyon vb. ihtiyacı olan mevcut binalardan oluşan büyük bir stok vardır.

Bina Yönetimi Sektörü

Hali hazırda sektörün gelişimini destekleyebilecek birkaç durum vardır: Binaların enerji verimliliğine ilişkin 2010/31/AB sayılı Direktif, evlerde ve binalarda kontrol sistemlerinin kurulumunu teşvik eder, Eylem Planı E4 2011-2020 şunları içerir: önlemler, Konut ve Eylemler Sertifikasyon, enerji tasarrufunun bina otomasyonuna katkısı Yakın gelecekte teknolojiye olanak sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

Ev otomasyonunu ifade ederken, temel amacı daha fazla verimlilik elde ederek enerji tüketimini azaltmak olan üçüncül veya endüstriyel kullanım (ofisler, kurumsal binalar, oteller, mağazalar ve benzerleri) için binalar için ekipmanların otomasyonunu ifade eder. Tesislerin ve bunları kullanan kişilerin konfor ve güvenliğini artırmanın yanı sıra hem ofis binalarında hem de üçüncül sektörde (oteller, küçük bireysel binalar, ..) yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Hem sahipler hem de kullanıcılar için daha fazla kontrole kapı açılacaktır. Bu sayede kullanıcılar ve yönetimler genişletilebilir.

Sistemi, kontrol düğümleri aracılığıyla ortamdan (sıcaklık, hareket, varlık, nem, alarmlar vb.) veya kullanıcı talimatlarından (butonlar, valf limit anahtarları vb.) bilgi alan sistemler olabilir.

Sistemler bilgiyi yorumlar ve bir eylemi (bir ışığın anında veya gecikmeli açılması, bir panjurun hareketi, bir makinenin veya iklim sisteminin çalışmasının değiştirilmesi vb.) gerçekleştirmesi için aktüatörlere otomatik olarak yönetim komutları gönderir.

Bina Yönetimi Otomasyonları

Bina genelinde bilgi ve otomasyon sistemlerinin birleşimi ile bina otomasyonu, akıllı binalardan bahsetmemizi sağlar. Bina otomasyonu kapsamında bina verilerinin toplanmasına ve merkezileştirilmesine izin verilir, örneğin hassas enerji tüketimi kontrol edilebilir ve ayrıca bu alanların parametrelendirilmesi enerji verimliliği ve verimliliğinde önemli bir artış sağlar.

Sisteme bakmanın bir başka yolu da ev otomasyonunu ağ bağlantılı bir yapıya entegre edilmesidir. Ve bu ağ bağlantılı yapı sayesinde binanın genel işleyişini izlemek mümkündür. Aynı şekilde, daha fazla erişim kontrolüne ve binaya kimin girdiğinin sürekli izlenmesine olanak tanır.

Bina otomasyonu, 2012/27 / AB sayılı Topluluk Direktifinde belirtilen enerji verimliliği hedefine önemli ölçüde katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda toplu bir binanın tüm işlevlerini yöneterek bakım çalışmalarının merkezileştirilmesini sağlar. Mevcut tüm sistemlerin tek bir kontrol platformu altında entegrasyonu, herhangi bir altyapının yönetiminin verimliliğini niteliksel olarak geliştirmek için çok önemlidir.

Bununla birlikte, yeterli bir koruyucu bakım hizmeti mevcut değilse, yönetimin kalitesi kısa sürede tehlikeye girecektir. Bina bazlı bakım ile tüm binanın fonksiyonel bütünlüğü sağlanır. Ancak daha da önemlisi, ekonomik maliyetler azalır ve yönetim kalitesi zamanla korunur. Eşsiz kapsayıcı doğası göz önüne alındığında, bina otomasyonu, herhangi bir altyapının yönetimi ve bakımında kesin bir optimizasyonu temsil eder. Daha fazla bilgi için firmamızla iletişime geçebilir ve hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca İstanbul Site Yönetimi içeriğimizi okuyabilirsiniz.