Güvenlik Hizmeti


Güvenlik Hizmeti

Kendi alanında uzmanlaşmış partnerleri aracılığıyla bu hizmeti sunan KBC Facility Services, güvenliğin stratejik öneminin bilincinde olan özel yetişmiş personeliyle kuruluşların yanı sıra Rezidans, Site, AVM, İş merkezi Apartman, bina ve tesislerin de güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer taraftan Güvenlik hizmetleri geniş bir alana yayılmıştır ve önemlidir. Müşterilerimizin konser, fuar, müsabaka gibi dönemsel ya da tek seferlik faaliyetlerinde katılımcıların, ekipmanların ve alanın güvenliği sağlama hizmetleri de sunmaktayız.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, müşteri adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler KBC Partneri tarafından alınır ve bildirimler yapılır. Valilik ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde gerekli yasal süreçler titiz şekilde takip edilerek sonuçlandırılır. Sunulan Güvenlik hizmeti 5188 Sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı bir anlayışla verilmektedir. KBC olarak Eğitime verilen önem doğrultusunda gerekli eğitimler verilerek, denetim olmazsa olmaz ilkemiz olduğundan gerekli denetimlerde Planlı ve Habersiz saha denetimleri yapılarak , Güvenlik hizmetinden sağlanmak istenen Fayda en üst düzeye çıkarılmaktadır.

Kuruluşların yanı sıra Rezidans, Site, AVM, apartman, Bina Tesis güvenliği
Fiziki güvenlik, gözetleme, koruma, kollama ve danışma,
Resepsiyon hizmetleri,
Güvenlik Otomasyon Yönetimi,
Açık alan devriye hizmetleri,