SİTE , AVM, İŞ MERKEZİ YÖNETİMİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLERKEN ; SİTE YÖNETİCİLİĞİ VE MESLEKİ EĞİTİM & DESTEK ALMAK İSTER MİSİNİZ ?

Site yönetimini, rezidans Yönetimini, Apartman Yönetimini kısaca Bina ve Tesis yönetimini dışarıdan profesyonel yönetim firmasından yönetim ve işletim hizmeti almadan mı yerine getirmek mi istiyorsunuz?

Bu durumda da KBC Facility Services ailesi olarak, sizi yalnız bırakmıyor yanınızda yer alıyoruz. Nasıl mı?!

Site tahmini işletme bütçelerinin hazırlanmasında, sitede, apartmanda, rezidans da kısaca bina ve tesisi de yaşam başlamadan önce yönetim ve işletim alt yapısının kurulmasına esas teşkil edecek çalışmaların yapılmasında Fizibilite çalışmaları ile yanınızda yer alsak, Böylece önceden aidatların ne kadar olacağı, yönetim şeklinin, iş organizasyon yapısının planlanmasına tecrübemizle katkı sunsak, Yönetimle ilgili tüm eylem içi ve eylem dışı planları proje metodolojisi yöntemlerini kullanarak planlasak, uygulama safhasına geçmenizi sağlasak, Uygulama safhasında yapılması gereken planlı denetimlerde ve habersiz saha denetimlerinizi yapsak, Üst yönetime düzenli raporlar sunsak, Böylece daha iyi yönetim hizmeti üretmenize katkıda bulunsak, Personellerinizi faaliyet alanlarına uygun olarak, Temizlik, teknik, bahçe bakımı ve idari mali konularda eğitsek, verimliliklerinin artmasını sağlasak, En az senede bir kez yapılan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantılarınızın düzenlenmesine, sürecin yönetilmesine de katkı sağlasak
Ha Bu arada,!

 Personel desteği mi istiyor sunuz? Destek hizmetlerimiz Bünyesinde Bu isteklerinize karşılıyoruz. Yalnız isteğinizi karşılamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda firmaları, Site, AVM, İş merkezi gibi bina tesisleri; personel bordro işlemleri için sürekli personel istihdam etme zorunluluğundan ve geçici veya proje bazlı oluşan eleman taleplerinde ilave istihdam masrafından kurtarmak ve böylece kendi asli faaliyetlerine yönelerek daha verimli çalışmalarını sağlamaktır. Bunu yaparken ihtiyaç duyulan insan kaynağına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılıp, deneyimli elemanlarla kaliteli hizmet alınmasını ve bunun sonucunda da rekabet gücünün maliyet avantajına bağlı olarak arttırılmasını hedeflemekteyiz.
İstihdam edilen personelin; İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir, Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yapsak, Çalışanın belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenlesek, Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını yapsak, Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini sağlasak, İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerini tutsak, Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanmasını gerçekleştirsek, Personelin isteği halinde, vizite kâğıdı vb. belgelerin web üzerinden verilmesi, her türlü SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılmasını yapsak, İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini sağlasak, Üstüne üstlük Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve İşlemlerini ve işletmenin Risk Planlarını, Acil Durum Eylem planlarını Tehlike grubuna uygun belgesi bulunan ISG uzmanlarımızla yerine getirsek,
Nasıl olurdu tadından yenmezdi değil mi?
Evet; KBC ailesi olarak Eğitim ve Destek hizmetlerimiz ile de yanınızda yer alıyoruz. Çünkü “ Biz Bir Hizmet Şirketiyiz, İnsana değer veririz. “
Yetişmiş titiz personeliyle KBC Facility Services, tamda istediğiniz çözüm ortağı.
Resepsiyon hizmetleri
Ofis servis personeli
Concierge hizmetleri.

Tüm bu hizmetleri sunarken kurumsal bir işletmeniz ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket etse , bunun için Güven, Kalite ve İSG ‘le ilgili tüm yeterliliğe sahip olsa; hele bir de verdiğimiz hizmetten dolayı personellerimizin mali mesuliyet sigortası olsa; 

KBC  ” Şeker tadında Hizmetleri ” ‘ den olan “Bina & Tesis  Destek ve Eğitim ” Hizmetleri  ile yanınızdadır.