KBC Grup

Küreselleşmenin sonucu olarak, sürekli değişen ve giderek daha rekabetçi hale gelen dünyamızda, kurum ve kuruluşların, kaynak ve zamanlarını optimum olarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Kuruluşların ana işlerine odaklanabilmeleri için, vakit ayıramadıkları ve teknoloji kullanımıyla uzmanlığın gerektiği alanlarda dış kaynak kullanımı sıklıkla başvurulan bir yöntem haline geldi.

İletişim

KBC Ailesi olarak 2010 Yılında Yönetim Firması Olarak Ne Beyan Etmiştik

KBC Ailesi olarak 2010 Yılında Yönetim Firması Olarak Ne Beyan Etmiştik

Firmanızdan ve faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz?

KBC Grup olarak gıda ve gayrimenkul alanında faaliyetlerimize başladık. Son dönemde stratejik planlarımıza Bina –Tesis ve Enerji Yönetim Hizmetleri Gayrimenkul Danışmanlık şemsiyesi altında faaliyetlerimize tekrar düzenleme yaptık. Mülkiyet ve insanın var olduğu alanları, ilişkileri yöneten karşılıklı en yüksek faydayı sağlayan yaşam alanları yönetimi deyince akla gelen ve tercih edilen olma misyonumuzu, 2023’ e ulaşıldığında Türkiye’ de lider Orta Doğu ve Asya’ da ise bilinen ve aranan bir firma olma vizyonu ile sağlamayı amaçlıyoruz. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda KBC Grup olarak gayrimenkul İşletmeciliği çatısı altında yaşam alanlarının projelendirilmesinden teslimatta ve teslimat sonrası safhalarda Bina-Tesis ve Enerji Yönetimi alanında müşavirlik ve operasyonel hizmetler vermekteyiz.

 

-İnşaat sektörüne yönelik vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?

Bir taraftan günümüz Yatırımcıları; taşınmazları satın alırken sürekli gelişim prensipleriyle taşınmazlarının korunarak gelecekteki değerlerin artmasını çok önemsemektedirler.

Diğer taraftan Yapımcı Firma milyonlarca lira harcayarak inşaat projelerini günümüz teknolojilerine uygun olarak tamamlayarak müşterilerine marka olarak sunmaktadır.

Aynı zamanda günümüz çağında “sürdürülebilir marka yönetiminin” de önemli olduğu bilinci ile gelecekte sunacağı projelerine referans oluşturmaktadırlar.

Mal ve Hizmet üretenler günümüz tüketicisinin bir kalbi ve gönlü olduğunu bilmektedirler. Bu nedenden tüketicinin kalbine, gönlüne ve aklına hitap eden projeler üretilmektedir. Tüm bu nedenlerden yapımcı ve yatırımcı Mülk Yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Malum olduğu üzere günümüzde rekabetçi ortamda rekabet edebilmek bakımından uzmanlaşmak önemlidir. KBC GRUP olarak biz bu alanlara hizmet üretmeye Yönetim Şirketi olarak talibiz. Eminiz ki;  KBC GRUP olarak bu süreçlerde marklaşmanın sürdürülebilirliğini sağlama aşamasında önemli roller üstleneceğiz.

-2010 yılında firmanız nasıl bir performans gösterdi?

2010 yılı bizim için oldukça hareketli geçmekle birlikte bizi en çok heyecanlandıran 2. Uluslar arası Enerji Verimliliği Fuarında sunmak üzere Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması konulu bir bildiri hazırladık. Sektörümüzden bu konu ile ilgili bildiri sunan tek firma olmamız nedeniyle fuarda oldukça ilgi gördük. 2011 yılında özellikle sektörümüzle ilgili fuarlara katılıma devam etmeyi hedefliyoruz.

-Yeni yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Her arazi parçası bulunduğu lokalde ve genelde kendine özgü bir özeliğe ve değere sahiptir. Üzerine inşa edilecek yapının ( Ofis, Konut, A.V.M., v.b.) da değer katacağı ve genel ciroda farklılaşma getireceği açıktır. Binalar kısmen veya tamamen talep sahiplerine satılır veya nakit akışı sağlanması amacıyla kiraya verilir. Bir mülkün en iyi şekilde idare edilmesi sonucu getiriyi arttırması mülk yönetimi ile sağlanır.

Mülk yönetimi hizmetlerimiz ile yönetiminde bulunduğumuz tesislerin marka değerlerinin korunması, rakip analizleri ve piyasa hizmet değer karşılaştırmalarının ortaya konarak; İşletim Havuzundaki Taşınmazların İşletilmesi, Geri Kiralama, Satışı yapılan taşınmazın işletmecilik amacı ile kiralanması, Mal Sahibince Fasılalı Kiralama, Devre Mülk & Devre Tatil olarak değerlendirilmelerini sağlıyoruz.

 

-Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir?

İnşaat sektörü uzun yıllardır; Planlamaya, Uygulamaya, Kontrole, Disipline, İnsan kaynaklarına, Entelektüel sermayeye kısacası Proje Metodolojisine önem vermektedir. Bizde KBC Grup olarak Proje Metodolojisini benimsiyor, tüm projelerimizde mutlaka uyguluyor ve başarımızın temeli olarak görüyoruz.

Sektörünüzü kısaca değerlendirir misiniz?

Bina-Tesis Yönetim Hizmeti ilk kez Amerika’ da 1980’li yılların başında ortaya çıkmıştır. Kanada, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde de önemli bir sektör olarak kendini göstermeye başlamıştır. Ancak ülkemizde bu sektör son 5 yıldır önemsenmektedir. 2015 yılında profesyonel bina tesis yönetim firmaları mesleğin hukuki alt yapısının oluşturulması ile birlikte daha kurumsal olarak hizmet vermeye başlayacaktır.

Sektörünüzün sorunları nelerdir?

Sektörümüzün de her sektörde olduğu gibi mesleki eğitim ve hukuki alt yapı problemleri mevcuttur. Bizde KBC Grup olarak üzerimize düşen bu sosyal sorumluluğu çalışanlarımız ile birlikte kaldırılması husussunda üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Sonuç olarak müşteri edinmenin ve müşteri sürekliliği sağlayarak tutundurmanın zor olduğu bu zamanda dün olduğu gibi bugünde kalite, hız, güvence ve esneklik ilke kontrolü egemen kılarak yaşam ve çalışma alanlarının gereksinimi olan müşavirlik ve operasyonel hizmetlerimizi projelendirdiğiniz, ürettiğiniz ve sattığınız yaşam alanlarında kar maksimizasyonu sağlayarak spesifik sonuçları sizler için elde etmek istiyoruz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir