Gayrimenkul Geliştirme


Bu faaliyet alanında mevcut gayrimenkulün değerinin arttırılması için iyileştirme işlemi yapılır. Gayrimenkul geliştirme faaliyetleri arazi geliştirme ve bina geliştirme olmak üzere iki ana faaliyet alanı kapsar. Arazi geliştirme, üzerinde hiçbir yapı veya altyapı bulunmayan bir arazinin alınması, gerekli yolların, hizmetlerin araziye getirilerek arazinin arsa haline dönüştürülmesi ve bundan sonra da parselasyona tabii tutulmasıdır. Parselasyon işleminden sonra parseller ciddi kâr rakamlarıyla inşaat şirketlerine veya bireylere satılır. Bina geliştirme ise arazi veya arsanın alınarak üzerinde bina inşaatı yapılabilecek duruma gelmesi için iyileştirilmesidir. Sonra binalar kısmen veya tamamen talep sahiplerine satılır ya da nakit akışı yaratması için kiraya verilir veya başka bir şekilde değerlendirilir. Bu kapsamda yapılan işlemler,
Enerji ve Tasarrufu Yönetimi
Sertifika işlemleri ( LEED-BREEAM)’ dir.