Mülk Yönetimi


Mülk Yönetimi

Bir mülkün en iyi şekilde idare edilmesi sonucu getiriyi arttırma işidir. Mülk yönetimi, yönetiminde bulunan tesislerin marka değerlerinin korunması, rakip analizleri ve piyasa hizmet değer karşılaştırmalarının ortaya konulmasıdır. 

Yapılan işlemler; 

Kıyaslama ve Verimlilik Raporlamaları
Rakip analizleri