Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak ” Uzman  ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı AVM yönetimini sizin için yapıyoruz. “

AVM yönetiminde; Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri , yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi AVM ‘ de  mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırlanması ve  denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %90’ların üzerinde tutmak bizim işimizdir. 

Aynı zamanda AVM’ de  konseptinize uygun VİP hizmetlerimizi de profesyonel ve yönetim hizmeti olarak sunuyoruz. 

Sizlere AVM yönetim hizmetlerini sunarken gerek bireysel gerekse kurumsal hizmetlerimizin tümünden faydalanabileceğiniz gibi kısmen de hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 

AVM yönetim hizmetlerinde en önemli hizmetlerin başında Güvenlik, Teknik ve Temizlik hizmetlerinin geldiğini bilerek operasyonel hizmetlerimizi de sunuyoruz. 

“Uzman ekibimizle ve online yönetim sistemi ile Her daim Profesyonel yönetim hizmetlerimiz ile yanınızdayız.” 

Alışveriş Merkezi Yönetimi (AVM Yönetimi)  

Bilindiği üzere alışveriş merkezleri kiracı olarak onlarca farklı işletmenin bulunduğu, temizliği, güvenliği, reklamı, pazarlaması ve bakım onarım tekniklerinin günlük olarak yapılması gereken ticari alanlardır. AVM Yönetimi’nin birincil amacı ve öncelikli hedefi, AVM yönetimi için gerekli olan hayati ve sürdürülebilir perakende başarısını sağlamaktır. Sürdürülebilirlik ve karlılık Uzun vadeli kurumsal hedefler, kurumsal yönetim hedefleri ile doğru orantılı olarak başarıya yönelik olmalıdır. Amacı, alışveriş merkezi organizasyonlarının karlarını ve dolayısıyla şirketin yatırım değerini maksimize etmeleri için gerekli koşulları sağlanmasıdır.

Alışveriş merkezi sayısının hızla arttığı ülkemizde alışveriş merkezlerinin yönetimi konusu daha da önem kazanmaya başlamıştır. AVM denilince akla AVM’ nin tüm ziyaretçileri, müşterileri, işletmeleri ve çalışanları gelmelidir. 

AVM yönetim ekibi, alışveriş merkezinin ziyaretçileri ve çalışanları ile müşteri firmalarla birebir iletişim halinde olduğundan, düzeni sağlamak için alışveriş merkezi yönetiminin yetkin kişilerle çalışması gerekmektedir. Huzurlu bir çalışma ortamı yaratılabilir.

İstanbul AVM Yönetiminde Profesyonel Danışmanlık 

Alışveriş merkezi yönetim sürecinin stratejiler ve profesyonel uygulamalarla geliştirilmesinde uzmanlaşma ihtiyacı AVM yönetim şirketleri ile çözümleniyor. Gelişen alışveriş merkezi ekosisteminde ilk günden itibaren yer alan ve alanında değişen yönetim ilke ve anlayışlarını birçok kez gören AVM yönetim şirketleri alışveriş merkezlerinin yönetim anlayışıyla başarılı bir yeni nesil yönetim fırsatı sunuyor.

AVM Yönetimi Nasıl Yapılır?

Yönetici düzeyindeki AVM’lerde görevlendirilenlerin daha önce iş tecrübesi olmasına rağmen, temizlik, güvenlik, reklam, pazarlama ve çeşitli konseptlerde onlarca farklı firmayı içeren teknik bakım onarım çalışmaları konusunda ciddi araştırmalar yapmaları gerekiyor. Çünkü her alışveriş merkezinin kendine özgü yapısı, konumu ve sistemi vardır. Genel anlamda tüm alışveriş merkezleri için pek çok kural geçerli olsa da, her birinin şirket ve içerdiği ziyaretçi portföyü açısından farklı konseptlere sahip olduğu kabul edilmelidir. 

Alışveriş merkezinin yönetiminde, alışveriş merkezi inşaatında yapılacak yatırım sırasında ilk olarak yönetim ekibi oluşturulmalıdır. Aşamalar halinde devam eden bu iş yatırımının ilk aşamasından son aşamasına kadar her aşamadan yönetim ekibine bilgi verilmelidir. AVM lokasyonun sosyo-ekonomik durumunu bilmeleri, araştırma yapmaları, müşterilerin yani yerel nüfusun ihtiyaçlarını öngörmeleri, diğerleriyle rekabet edebilmeleri için planlama ve kiralama çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Rekabetin hızla devam ettiği günümüz dünyasında alışveriş merkezleri hızla artıyor. 
 
AVM’ deki kiracıların iş tesislerini kârlı tutmaları ve düzenli olarak kira ödemeleri için gerekli düzenlemeleri sağlamalıdır. Müşterinin diğer rekabetçi AVM’ lere kıyasla neden sizin işlettiğiniz AVM’ yi tercih ettiğini çok iyi analiz edebilmelisiniz. Bu analiz ziyaretçi sayısının artması açısından oldukça önemlidir. 
 
Alışveriş merkezlerinin yönetimi için kısa vadeli bir plan ve program geliştirilmelidir. Alışveriş merkezi yöneticisi, alışveriş merkezi genelinde uzun vadeli hedefler, yani stratejiler oluşturmaktan sorumlu planlar yapmalıdır. Bu planın orta vadeli planla koordineli olarak yürütülmesi ve uzun vadeli planlarda başarılı olabilmesi için uzun vadeli iş hedeflerinin sürdürülebilirlik ve karlılık, hedeflerle doğru orantılı başarı odaklı planlamalarla çalışması gerekir. AVM yönetimi tüm plan türlerinde zaman zaman hem yönetim ekibinin durumunu hem de müşteri beklentilerini test etmeli ve eksikliklerin görüldüğü alanları mutlaka iyileştirecek aksiyon planları oluşturmalı.

Gerektiğinde daha verimli çalışan yeni ekipler oluşturmak, rekabetten sapmamak ve müşteri memnuniyetini kaybetmemek için etkinlikler düzenlemek, herkesin ihtiyacına göre kampanyalar planlamak gerekiyor. 

AVM’ nin tamamlanmasından sonra bir bütün olarak yönetilmesi gereken yatırımcılar, bu kompleks ve bölümlerinde deneyimli firmalardan yardım almalı ve AVM’ yi verimlilik ilkesiyle işletmelidir. Sektöründe deneyimli, iş etiği ve disiplini açısından yeterli iş tecrübesine ve profesyonelliğe sahip personel tarafından gerçekleştirilen işlemler, iş hayatında her zaman bir adım öndedir. 

Yatırımcılar, yönetim şirketlerinin yöneticileri ile birlikte sektörde rekabet eden diğer merkezleri kendilerinden daha iyi olma hedefiyle takip etmeli ve kendi merkezlerini tercih edecek şekilde göz alıcı kampanyalarla alışveriş merkezinin yönetimine katkıda bulunmalıdır. Alışveriş merkezinden de merkez. AVM yönetimi müşterileri her zaman yeni bir anlayışla karşılamalı ve işletmeleri müşteri beklentileri konusunda bilgilendirmelidir. 

Alışveriş merkezi yönetim süreci her alışveriş merkezinin kendine özgü yapısı vardır ve alışveriş merkezi yönetim ilkeleri, alışveriş merkezinin kendine özgü özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır. 

AVM’ lerin özellikle konum ve çektikleri müşteri açısından farklı kimliklere sahip olduğunu asla unutmayın. Bu anlamda her bir şema veya yönetim planının birden fazla AVM modeline uygulanması doğru sonuçların alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle AVM yönetiminin teknik, ticari ve pazarlama, temizlik ve güvenlik gibi tüm yönleriyle operasyonun gerçekleştirileceği AVM özelinde değerlendirilmesi önemlidir. 

AVM Yönetmeliği Nedir?

AVM Yönetmeliği’nde açıklanan kararlar ışığında, AVM olarak sınıflandırılacak bir binanın en az 1 büyük mağaza olması durumunda minimum 5.000 m2 satış alanına sahip olması gerekmektedir. Çeşitli sektörler için, mağaza yoksa 30 iş yeri bulunması gerekir. AVM’ lerin bu kadar büyük olduğu düşünülürse yönetimi çok zor olacaktır. 

AVM Yönetmeliği Süreci

AVM Yönetmeliği’nde açıklanan kararlar ışığında, AVM olarak sınıflandırılacak bir binanın, yerine en az 1 büyük mağaza olması durumunda minimum 5.000 m2 satış alanına sahip olması gerekmektedir. Çeşitli sektörler için 10 iş istasyonu, eğer mağaza yoksa 30 iş yeri de olmalıdır. AVM’ lerin bu kadar büyük olduğu düşünülürse yönetimi çok zor olacaktır.

AVM Yönetimi Projesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

İşletme projesi hazırlanırken önceki yıllara göre analizler yapılarak bu yılın koşulları ile birleştirilir ve merkezin gelir ve giderleri karşılaştırılarak kar aranır. Alışveriş merkezleri oldukça büyük yerler ve çok sayıda dükkân var. AVM’ nin yakıt, elektrik, su gibi giderleri AVM’ deki her işletmeye bölünerek toplanır. Güvenlik, temizlik gibi hizmetleri veren personelin maaşları da bu şekilde karşılanabilmektedir. Alışveriş merkezlerinin tek geliri bu değildir, reklam satın alarak ve çeşitli etkinliklerden yararlanarak da gelir kaynağı bulabilirler. Bir AVM’ de henüz kiralanmamış bir iş varsa, bu işin masrafları iş sahipleri tarafından müştereken karşılanmalıdır. 

AVM’ nin işletme projesinde tüm bu gelir ve giderler göz önünde bulundurularak doğru bir tahmin yapılmalıdır. Belirlenen bütçeye göre işlerin normale dönmesi için bir iş projesinin hazırlanması şarttır. Tutarlı bir iş planı geliştirmek, işletmeleri ve işletme tarafından oluşturulan alışveriş merkezlerini zirveye taşıyacaktır.

AVM Yönetim Eğitimi 

AVM yönetimi profesyoneller tarafından yapılmalı ve yönetimde bulunan her kişi AVM yönetim eğitimini tamamlamalıdır. Bugün tüm yöneticiler yarı zamanlı olarak eğitilmektedir ve hiçbir yönetici eğitim sürecinin bittiğini ve öğrenecek başka bir şeyi olmadığını düşünmemektedir. Küreselleşen dünya, özellikle iş hayatında farklı becerilere sahip kişilerin ön plana çıkmasına ve farklı düşünmeyen kişilerin yönetici olarak sorumluluk almasına izin vermemektedir.

Bu nedenle teknolojinin avantajlarından giderek daha fazla yararlanan alışveriş merkezi yöneticileri, yeni liderlik tarzlarını öğrenmeli ve değişen dünyaya uyum sağlamalıdır. Bu da alışveriş merkezi yönetimi eğitimi ile mümkündür. 

Alışveriş Merkezini Yöneten Firmalar 

Alışveriş merkezi tamamlandığında bir bütün olarak yönetilmelidir. Bu montajın ve parçalarının verimlilik ilkesine göre profesyonel bir şekilde çalıştırılabilmesi için alışveriş merkezinin yönetim şirketlerine destek olunur.  Tecrübeli, iş etiğine sahip ve disiplinli, deneyimli profesyonel çalışanların rehberliğinde, iş hayatında her zaman bir adım öndedir. 

Alışveriş merkezinin yönetimi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapabilen yönetim ekibi, alışveriş merkezinin tüm verilerini istatistik şeklinde toplar, raporlar oluşturur ve tüm belgeleri arşivler. AVM yönetimi için firmamızdan hizmet alabilirsiniz.