GAYRİMENKUL İŞLETMECİLİĞİ


GAYRİMENKUL İŞLETMECİLİĞİ

Gayrimenkul İşletmeciliği, esas itibari ile gayrimenkulün (taşınmazın); yönetimi, bakımı ve kontrolü işlemleridir. Genel olarak; gayrimenkul literatürlerde “taşınmazmal” olarak belirtilir. Geniş anlamda gayrimenkul, bir arazi üzerindeki ayrılmaz nitelikteki bina v.b. yapıların tamamını kapsayan yasal bir tanımdır.
“ Her arazi parçası bulunduğu lokalde ve genelde kendine özgü bir özeliğe ve değere sahiptir. Sahiptir. Üzerine inşa edilecek yapının ( ofis, konut,a.v.m., v.b.) da değer katacağı ve genel ciroda farklılaşma getireceği açıktır. Malumunuz olduğu üzere, ciro değerinin olumlu yada olumsuz olarak hangi oranda etkileneceği, lokalde ve geneldeki spekülatif ve manipüle hareketler gözlemlenerek, finansal ve analiz teknik metotları ile belirlenir. Spekülasyonların ve maniplelerin pazarlama üzerindeki izdüşümleri genel cirosal değerinde azalma veya artışlar yaratacağı açıktır. Binalar kısmen veya tamamen talep sahiplerine satılır veya nakit akışı sağlanması amacıyla kiraya verilir. Çünkü “ beklentiler” alınır, “gerçekler” satılır. Bu bağlamda Fayda-maliyet analizleri, sosyal ve duyarlılık analizleri yapılarak, Gölge fiyatların belirlenmesine katkı sunmak öncelikli işimizdir. “

Gayrimenkul (Taşınmaz ) İşletmeciliği çatısı altında sunduklarımızdan bazı hizmetlerimiz yukarıda tablo halinde sunulmuştur.