Kentsel Dönüşüm Hizmetleri


Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı yasa ; 3194 sayılı İmar yasası çerçevesinde Kentsel Dönüşüm ve benzeri hizmetleri kapsayan Arazi & Bina gibi her türlü taşınmaz Danışmanlık ve arazi geliştirme Hizmetlerini ; tek çatı ve Uzmanlığımız altında Güven , Kalite ve Sorumluluk anlayışıyla profesyonel olarak sunar.