İNSAN ODAKLI ve İNSAN ODAKLI OLMAYAN TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI GÜVENLİK Mİ İSTİYORSUNUZ ? O ZAMAN

Kendi alanında uzmanlaşmış partnerleri aracılığıyla bu hizmeti sunan KBC Facility Services, güvenliğin stratejik öneminin bilincinde olan özel yetişmiş personeliyle kuruluşların yanı sıra Rezidans, Site, AVM, İş merkezi Apartman, bina ve tesislerin de güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer taraftan Güvenlik hizmetleri geniş bir alana yayılmıştır ve önemlidir. Uzman Partnerlerimiz aracılığı ile Yalnız İnsana odaklı değil ,  Yüksek yazılım ve Teknoloji ile geliştirilmiş  ” SANAL BEKÇİ “ ile güvenlik ihtiyacınızı Üst düzeyde karşılamayı Hedeflemekteyiz.

 Müşterilerimizin konser, fuar, müsabaka gibi dönemsel ya da tek seferlik faaliyetlerinde katılımcıların, ekipmanların ve alanın güvenliği sağlama hizmetleri de sunmaktayız.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, müşteri adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler KBC Partneri tarafından alınır ve bildirimler yapılır.

Valilik ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde gerekli yasal süreçler titiz şekilde takip edilerek sonuçlandırılır.

Sunulan Güvenlik hizmeti 5188 Sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı bir anlayışla verilmektedir. KBC olarak Eğitime verilen önem doğrultusunda gerekli eğitimler verilerek, denetim olmazsa olmaz ilkemiz olduğundan gerekli denetimlerde Planlı ve Habersiz saha denetimleri yapılarak , Güvenlik hizmetinden sağlanmak istenen Fayda en üst düzeye çıkarılmaktadır.
Kuruluşların yanı sıra Rezidans, Site, AVM, apartman, Bina Tesis güvenliği yanında Danışma ve Kılavuz Eleman ihtiyaçlarıda karşılanmaktadır. Her Durumda ” SANAL BEKÇİ ” Sistemine Sahip olmak ister misiniz  …? 
Fiziki güvenlik, gözetleme, koruma, kollama ve danışma,
Resepsiyon hizmetleri,
Güvenlik Otomasyon Yönetimi,
Açık alan devriye hizmetleri,

Tüm bu hizmetleri sunarken kurumsal bir işletmeniz ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket etse , bunun için Güven, Kalite ve İSG ‘le ilgili tüm yeterliliğe sahip olsa; hele bir de verdiğimiz hizmetten dolayı personellerimizin mali mesuliyet sigortası olsa; 

KBC  ” Şeker tadında Hizmetleri ” ‘ den olan  ” İnsan Odaklı”  ve ” Sanal Bekçi “ Sistemi ile ” Özel Güvenlik ve Danışma – Kılavuz Eleman Hizmetleri  “  ile yanınızdadır.