Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri


Medeni Kanunu’ muza göre taşınmaz & gayrimenkul mülkiyetinin konusu, yerinde sabit olan şeyler (nesneler) olarak tarif edilmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin geçerli olması için tapuya tescil edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Geniş anlamda gayrimenkul, bir arazi üzerindeki ayrılmaz nitelikteki bina v.b. yapıların tamamını kapsayan yasal bir tanımdır. Taşınmaz( Gayrimenkul ) mülkiyetinin konusu nesneler; arazi, tapu kütüğünde bağımsız ve sürekli olarak yazımlanan haklar (ör: kat mülkiyeti, irtifak hakları ) ve madenler olarak belirtilmektedir. Arazi, arsa, tarla, konut, ev, daire, iş yeri taşınmaz kavramı altında anlatılmaktadır.

Arazi ve Bina Geliştirme işlerimizin tümünü Gayrimenkul & Taşınmaz projesi geliştirme işi olarak değerlendirmekteyiz. Arazi ve Bina Geliştirme kısaca Gayrimenkul & Taşınmaz Projesi Geliştirme:
Taşınmaz yenileme,
1) Boş bulunan taşınmazların yeniden kiraya verilmesinden
2) Ham arazilerin satın alındıktan sonra parsellenerek satılmasına kadar birçok işi içine alan bir kavramdır.
Arazi ve Bina Geliştiricisi olarak KBC, aktiviteleri koordine eder, kâğıt üzerindeki fikirleri taşınmaz üzerinde uygulamaya geçirir. KBC Arazi ve Bina geliştiricisi olarak aşağıda sıralı geliştirmeleri üstlenmektedir.

Arsa,
Konut,
İşyeri (ofisler),
Endüstriyel
Küçük ticaret yerleridir

Arazi geliştirme sürecinde KBC; Gayrimenkul & Taşınmaz Geliştirme projesinin başlama aşamasından bitme aşamasına kadar, geliştirmenin yapılacağı bir arazinin bulunması, fizibilite çalışmaları, gerekli kişi veya kuruluşlarla bağlantıların yapılması, alternatif projelerin tasarımı, pazar araştırmaları, projenin finansmanı, yüklenicilerle çalışılması, parselasyon sonucunda ortaya çıkan arsaların, taşınmaz yönetiminden ve ürünlerin satışından oluşur. KBC Gayrimenkul & Taşınmaz geliştiricisi olarak, talepleri karşılayabilecek en uygun araziyi bulmaktır ister. Talepler yeterli olmadan projeye yapılan yatırımın geri dönmesi ekonomik açıdan zordur. Bu nedenle: Geliştirici olarak KBC öncelikle pazar araştırmaları yaparak bu araştırmaların sonuçlarına göre arazinin en uygun kullanımına karar verir. Çevredeki arazilerin satın alınma hızını da takip eder.

“ Her arazi parçası bulunduğu lokalde ve genelde kendine özgü bir özeliğe ve değere sahiptir. Sahiptir. Üzerine inşa edilecek yapının ( ofis, konut,a.v.m., v.b.) da değer katacağı ve genel ciroda farklılaşma getireceği açıktır. Malumunuz olduğu üzere, ciro değerinin olumlu yada olumsuz olarak hangi oranda etkileneceği, lokalde ve geneldeki spekülatif ve manipüle hareketler gözlemlenerek, finansal ve analiz teknik metotları ile belirlenir. Spekülasyonların ve maniplelerin pazarlama üzerindeki izdüşümleri genel cirosal değerinde azalma veya artışlar yaratacağı açıktır. Binalar kısmen veya tamamen talep sahiplerine satılır veya nakit akışı sağlanması amacıyla kiraya verilir. Çünkü “ beklentiler” alınır, “gerçekler” satılır. Bu bağlamda Fayda-maliyet analizleri, sosyal ve duyarlılık analizleri yapılarak, Gölge fiyatların belirlenmesine katkı sunmak öncelikli işimizdir. “