Sıkça Sorulan Sorular

 • Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe “ana gayrimenkul” adı verilmektedir.  Site ve apartmanlarda oturan site sakinleri;  bugüne kadar site yönetim firması olarak tarafımızdan öğrenmek istediği hususların başında " Hangi nitelikli taşınmazlarda DASK aranır?" gelmektedir. Profesyonel site yönetim firması olarak bizde şöyle cevaplamaktayız. 

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
  • Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

  Sitede sahibi bulunduğunuz daireniz, dükkanınız kısaca Bağımsız bölümünüz Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

  • İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.