KBC Grup

Küreselleşmenin sonucu olarak, sürekli değişen ve giderek daha rekabetçi hale gelen dünyamızda, kurum ve kuruluşların, kaynak ve zamanlarını optimum olarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Kuruluşların ana işlerine odaklanabilmeleri için, vakit ayıramadıkları ve teknoloji kullanımıyla uzmanlığın gerektiği alanlarda dış kaynak kullanımı sıklıkla başvurulan bir yöntem haline geldi.

İletişim

Sitelerde Enerji Tasarrufu

Sitelerde Enerji Tasarrufu

Ülkemizde giderek nüfusun artması ve bu nüfusun hayat kalitesini yükseltme eğilimi daha fazla enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Enerji bakımından kaynaklarıyla ihtiyacı giderilemeyen ülkemizde dışa bağımlılık söz konusudur ve bu ihtiyacın yeterli ve ekonomik bir biçimde sağlanması zorunludur. İhtiyaçlardan vazgeçilemeyeceği düşünüldüğünde ve bu kalite ve performansın devam ettirebilmesi bakımından enerjinin verimli kullanılmasından başka seçenek bulunmamaktadır.

Hele Enerji Tüketimlerinin konutlarda belli bir orana ulaştığı da düşünülürse , Site, Apartman ve İş merkezleri ile AVM’ lerde Enerji  Enerji verimliğini artırıcı önlemler almak zorunluluk olmaktadır.

 

Bu çerçevede ülkemizde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik idari, mali, kurumsal ve yasal alt yapının geliştirilmesi amacıyla 18.04.2007 tarihinde kabul edilen 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’dur.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir