Site-apartman-Rezidans Yönetim Hizmetleri

Sitede-Apartman -Rezidans Yönetiminde Modern Kapıcılık Hizmetleri

Posted 2016-08-22 14:31:18KBC Facility Services olarak faaliyetlerinizden ve sunduğunuz hizmetlerden kısaca bahseder misiniz? KBC Facility Services ailesi olarak kısaca biz “Biz bir hizmet şirketiyiz, insana değer veririz”. Hizmet sunduğumuz rezidans, ofis, konut binaları, AVM, karma binalar ile yaşamın olduğu okul, hastane vb gibi yapıların ve işletmelerin “koruma ve değer artırma” faaliyetlerinde bulunuyoruz. Her yapı, her işletme bizim için bir projedir. Her projenin kendine özgü kapsamı vardır. Daha hizmet vermeye başlamadan önce belirlenen kapsam doğrultusunda işletmeye ve binaya özgü bir koruma ve değer artışını sağlayacak operasyonel hizmetleri planlayıp, yetişmiş insan gücümüz ile en iyi şekilde uygularız. Yönetilen bu alanlarda verilen operasyonel hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse; Genelde entegre bina tesis ve enerji yönetim hizmetleri olarak özetleyebildiğimiz gibi, özelde idari, mali, hukuki hizmetlerimiz yanında güvenlik, temizlik, teknik, bahçe bakım onarım gibi hizmetler ürettiğimizi ifade etmek yerinde olacaktır. Biz KBC olarak buna “Modern Kapıcılık” hizmetleri diyoruz.