KBC Grup

Küreselleşmenin sonucu olarak, sürekli değişen ve giderek daha rekabetçi hale gelen dünyamızda, kurum ve kuruluşların, kaynak ve zamanlarını optimum olarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Kuruluşların ana işlerine odaklanabilmeleri için, vakit ayıramadıkları ve teknoloji kullanımıyla uzmanlığın gerektiği alanlarda dış kaynak kullanımı sıklıkla başvurulan bir yöntem haline geldi.

İletişim

Rezidans Savaşçıları ( Site, İş Merkezi , Apartman Yönetimi Savaşçıları )

Rezidans Savaşçıları ( Site, İş Merkezi , Apartman Yönetimi Savaşçıları )

KBC Facility Service olarak faaliyetlerinizden ve sunduğunuz hizmetlerden kısaca bahseder misiniz?

KBC Facility Services Ailesi olarak kısaca Biz  “ Biz bir Hizmet Şirketiyiz, İnsana Değer Veririz “ Hizmet Sunduğumuz Rezidans, Ofis, konut binaları, A.V.M, karma binalar ile yaşamın olduğu okul, hastane vb gibi yapıların ve işletmelerin “koruma ve değer artırma “faaliyetlerinde bulunuyoruz. Her yapı, Her işletme bizim için bir projedir. Her projenin kendine özgü kapsamı vardır. Daha Hizmet vermeye başlamadan önce belirlenen kapsam doğrultusunda İşletmeye ve binaya özgü bir koruma ve değer artışını sağlayacak operasyonel hizmetleri planlayıp, yetişmiş insan gücümüz ile en iyi şekilde uygularız. Yönetilen bu alanlarda verilen operasyonel hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse: Genelde Entegre Bina Tesis ve enerji Yönetim hizmetleri olarak özetleyebildiğimiz gibi; özelde İdari, Mali, Hukuki hizmetlerimiz yanında Güvenlik, temizlik, Teknik, Bahçe Bakım onarım gibi hizmetler ürettiğimizi ifade etmek yerinde olacaktır. Biz KBC olarak buna “ Modern Kapıcılık” hizmetleri diyoruz.

Yukarıda sayılı Hizmetlerimizi bu alanlarda yerine getirirken, birçok karmaşık farklı mesleki disiplinlerin koordine ederek hizmet sunduğumuzun farkındayız. Bu mesleki disiplinlerden bazılarını sıralamak gerekirse mühendislik, peyzaj, hukuk, gayrimenkul bilgileri, estetik, işletme, teknik, iletişim, T.K.Y, Kaizen, proje metodolojisi V.b birçok disiplinle ilgili olduğu, neticede iyi bir know-how sahip olunması gerekeceği kolaylıkla anlaşılacaktır. KBC Ailesi bu disipline ve bilgiye sahiptir. Bu disiplin ve bilgimizle Hizmet sunulan müşterilerimizde öncelikle yüksek memnuniyet sağlamak ve bunun yanında insan ve insan dışı kaynakları doğru yönlendirerek verimliliği artıran pozisyonları yaratarak  “ verimliliğin artırılması ile kar maksimizasyonu “ sağlamaktır.

–          AVM & perakende temizliğine yönelik olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir? AVM & perakende temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verir misiniz?

Yukarıda da Entegre Bina Tesis yönetimi olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Ha keza Maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, baktığımızda ilk sırada Fizyolojik ihtiyaçların bulunduğunu görebiliriz. Bu fizyolojik ihtiyaçların içinde beslenme ve diğerleri büyük önem arz ederken, Hijyen ve Temizlik unsurunun da bu önem sıralamasında mühim yeri olduğu yadsınamaz.

Günün büyük çoğunluğunu çalışarak geçirdiğimiz ofislerimizin veya bürolarımızın  yanında son dönemlerde belki alış veriş için, belki de stres atmak için ağırlıklı olarak zaman geçirdiğimiz yerler haline gelen A.V.M ‘ ve benzeri yerlerin temizliği hijyen ve sağlığımız bakımından büyük önem taşımakla beraber, çalışma performansında olumlu yada olumsuz şekilde etkileyen önemli bir faktördür. A.V.M ve diğer benzeri yerlerin Temizliği diğer temizlik gruplarından daha fazla dikkat ve önem isteyen, uzmanlık gerektiren bir hizmet türüdür.

Bu tarz binalarda, bölümlerin kirlilik durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için doğru yöntemin belirlenmesi, bu bilincin işyerinin tüm birimlerine yayılması ve uygulamalara yansıması ancak Profesyonel Temizlik Hizmetleri ile sağlanabilmektedir.

Temel prensip hijyenik koşullarda süreklilik ve üstünlük sağlamak olmakla birlikte sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak için KBC Grup temizlik ilkeleri ile ( T.S.E. Belgeli insan sağlığına zararlı olmayan temizlik kimyasalları, iş güvenliği ve işçi sağlığı, temizlik ile birlikte dezenfeksiyon, sanitasyon ve hijyenin de sağlanması gibi) sürekli görev alacak temizlik personelleri veya haftalık, on beş günlük ve aylık temizliklerin yapılması konusunda uzman yönetici nezaretinde profesyonel personeller, makine, ekipman ve kimyasallar ile yüksek kalite ve hijyen standartlarında temizlik hizmetleri vermek öncelikdir.

KBC ailesi olarak,   şunu da ifade etmek isteriz. Kurumsal ilke ve prensipleri dâhilinde A.V.M temizliğine ilişkin süreç ve sürecin gerektirdiği operasyonlarda profesyonel yönetici ve ekiplerle hizmet verilmesi mühimdir.

–         Entegre tesis yönetimi alanındaki çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Müşteri portföyünüz kimlerden oluşuyor?

Entegre Tesis Yönetimi düşüncesinin beklide ilk temeli, platon’ la atıldı. Platon’ la atıldı diyoruz çünkü ilk kez      “ O” sordu, yönetim nedir? , yönetim şekli ne olmalıdır? Diye

Platon’ un ideal devlet olgusu ve doğuş ilkesi “ Toplumun oluşmasını ve bu toplumu adil bir şekilde koordine edecek devlet kavramına götürmüştür. “  Çünkü İnsanların tek başına yaşaması mümkün değildir, bir başka iş ve eylem için bir başkasına ihtiyaç vardır, terzinin, inşaat ustasına, inşaat ustasının, tenekeciye, tenekeci ve diğerlerinin beslenmeye ve çiftçiye hepsinin barınmaya, barınma alanlarının yönetilmesine, temizliğe güvenliğe, bahçe bakımına vesaire ye ihtiyacı vardır.

İşte bu gerçekten yola çıkarak “Yaşam alanları projelendiriliyor, üretiliyor ve satın alınıyor.” Peki ya Sonra? Sorusunu sorarak Entegre bina tesis yönetim alanındaki bu sorunun cevabı olan hizmetleri , müşteri memnuniyetini ve çalışanın huzurunu esas alarak hizmet üretiyoruz.

“ Ortak alan haksız kullanımlarını engellemek için nere de, nasıl tedbir alınacak,Yönetim Planını nasıl yapılacak,Aidatlar ne kadar olmalı, Sosyal Tesisler kiraya verilebilir mi,?Ortak alanlara bütçe üstü fatura gelirse ,Güvenlik nasıl olmalı? Nereye kadar korumalıyım, Zeminde kullanılacak malzeme ileride yapılacak olan Temizlik maliyetleri etkiler mi, ? Çöp odası olmalı mı, · ? ve benzeri gibi bütünleşmiş Yönetsel sorun ve sorun yumakları ile müşterilerimiz boğuşsun istemiyoruz. Bu sorun yumaklarının çözümü noktasında KBC Facility Services Ailesi olduğunun bilinmesini isteriz.

–       Son olarak şunları ilave etmek isteriz.

Her zaman tekrarlamaktan mutlu olduğumuz sloganumuzu tekrarlamak isteriz.          “ Biz Bir Hizmet Şirketiyiz, İnsana Değer Veririz.

“AVM , Site , İş merkezi , endüstriyel alanlarda  Entegre Yönetim hizmeti veren Yönetim firması ” olarak  da şunları ilave etmekten büyük mutluluk duyacağız.

“Bilinçli Bina Yöneticisi” ile aynı paralellikte “ Entegre Tesis Yöneticisi “ kavramının kriterlerinin belirlenerek bir standarda oturtulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinde uygulanan bina yöneticilerine & Tesis Yöneticilerine yönelik sertifika programlarının, ülkemizde de zorunlu olmasını öneriyorum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir